Dětský tábor v duchu Olympijských her

Když mne oslovila Jana Dvořáčková, zdali bych nepřijel na návštěvu za dětmi, které už v raném věku dokazuji svou velkou bojovnost, neváhal jsem.

Jana Dvořáčková a Tomáš Slavata s dětmi

Tentokrát se ovšem nejedná o děti z Dětských domovů či dětí ze slabších sociálních rodin, teď jsem přijel mezi děti, které trpí Hemofilii a von Willebrandovu chorobu. Do této doby jsem neměl ani tušení, že něco takového je a díky tomuto setkaní a povídaní s dětmi, jsem se dokázal více dostat pod kůži tomu, co musí podstoupit, aby mohly fungovat tak, jako běžné děti. Jak jsem následně zjistil, hemofilie a von Willebrandova choroba je vzácné onemocnění, které se projevuje sníženou srážlivostí krve. V praxi to znamená, že tito  chlapci a děvčata déle krvácejí z rány, potýkají se s bolestivým krvácením do kloubů a svalů a musí být velmi opatrní, aby si nezpůsobili úraz.

Přijel jsem za dětmi až do Beskyd a sám jsem nevěděl, co od toho očekávat. Najednou jsem ale byl v prostředí, kde byla úžasná atmosféra a děti naprosto otevřené. Po hodinové besedě, jsem naslouchal dětem a jejich snům, abych také poznal je samotné.

Sportovci z dětských Olympijských her z Beskyd

Dětský tábor pro děti byl celý veden v duchu Olympijských her, kdy se děti každý den učily jednu z disciplín Olympijských her a vedoucí se snažili dětem vštípit také ducha fair play, který je při  sportovních kláních samozřejmostí . Kromě herních aktivit však musí absolvovat rehabilitační cvičení pro zpevnění a uvolnění svalů a kloubů, a také pravidelnou profylaxi, kdy se samostatně učí aplikovat si svůj krevní derivát. Vašek, jeden z dětí, mi ukázal, co musí udělat proto, aby mohl běžně fungovat. Děti s tímto onemocněním si musí samy zavádět jehlu do žily a aplikovat si samostatně lék, krevní derivát. Nechtěl jsem zůstat jen u toho pozorovatele a sám jsem chtěl pocítit, jaké to asi je zavést si sám jehlu do žil, a tím více pocítit, co dítě muselo podstoupit a z jakým strachem se učilo tuto proceduru. Proto jsem se rozhodl,  že se pod odborným dohledem pokusím zavést jehlu do žily. To, co jsem pocítil při celé aplikaci, byla obtíž ve  zpevnění celé  ruky a hlavně získání sebedůvěry v tento zákrok. Překonat strach z vpichu byl nejtěžší krok a tyto děti ho musí překonávat až třikrát týdně. Můj velký obdiv patří všem dětem, které toto dokážou a lidem, kteří pro ně tento tábor zajistili a věnují jim svůj čas.

Štastně jsem apklikoval jehlu do své žily :-)

Veškeré informace o nemoci a všech aktivitách naleznete zde: http://www.hemofilici.cz/

Tomáš Slavata

Český Klub Fair Play