Projekty

„Já jen věřím, že když člověk jde za svým snem, tak dokáže hýbat světem kolem sebe. Není to tak, že svět a společnost utváří věci v našem životě, je to tak, jak si svět utváříme sami – pak dokážem hýbat skalami a bojovat za velké věci, které se navždy zapíšou do dějin a hlavně našich srdcí. My jsme svět a my ho utváříme a Já jen poznal tu sílu a dokázal s ní hýbat – nikoli pro sebe, ale pro ty, co to potřebují a jsou v mém srdci to nejcennější.“

Tomáš Slavata 2009

Tento projekt je unikátní a cenný, neboť narozdíl od mnoha jiných projektů zohledňuje reálnou situaci a snaží se řešit aktuální, skutečné problémy. Tomáš Slavata, vzhledem ke své minulosti, nebere ohled na jakékoliv předsudky, které panují o dětech z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin, naopak zná skutečné potřeby dětí a ty se snaží naplňovat. Vychází primárně z toho, že hlavní potřebou těchto dětí nejsou materiální hodnoty, ale kontakt s « reálným světem » a « reálnými lidmi ». Proto hlavní investicí do tohoto projektu nejsou peníze, ale čas a pozornost dospělých.

Vzhledem k Tomášově zkušenosti je pro tyto účely využit sport. Projekt se tedy  pomocí sportu snaží děti co nejvíce integrovat do společnosti a připravit je na jejich budoucí život v praxi. Jednou z nejvýznamějších hodnot, kterou se Tomáš dětem snaží vštípit, je solidarita. Je důležité, aby se děti dokázaly navzájem vnímat bez ohledu na sociální postavení. Toto je realizováno například pomocí projektu Slavata Triatlon Tour, kde spolu v triatlonu soutěží děti z « běžných » rodin s dětmi ze sociálně slabých rodin či s dětmi s dětských domovů. Děti si zde mohou uvědomit, že vyhrát může každý, bez ohledu na to, zda ho na závod doprovodili ročiče či « tety » vychovatelky.

„Je duležité těmto dětem dát svůj čas dospělého člověka a ukázat pevné vzory v lidech, kteří se dokázali vzepřít osudu.“