Vlna euforie a radosti

Stále jedeme na vlně euforie a radosti. V době, která není jednoduchá stále bojujeme a tohle je pro nás velké dodání energie, abychom nepolevili. Je těžké tu poděkovat všem a všechny zmínit, ale to největší poděkovaní patří mé Pavlina Slavatová, která se mnou sdílí to vše krásné, ale v posledních letech a měsících i to nelehké. Chci, aby toto dodalo sílu nám všem, abychom to nevzdali, a nadále s pokorou pomáhali dál na místech, na která se v dnešní době zapomnělo. Dnešní Branky Body Vteřiny – Triatlonista Tomáš Slavata se za svou dlouhodobou práci s dětmi z dětských domovů dočkal významného ocenění. Jako první Čech obdržel cenu Be Active Local Hero. Evropská komise ji uděluje za dlouholetou pomoc dětem prostřednictvím sportu.