Cena Local Hero – Be Active

V prosinci 2020 jsem jako první Čech získal evropskou cenu Local Hero – Be Active za mou dlouholetou práci s dětmi z nelehkého prostředí, kde se skrze sport snažím ukázat, že každé dítě bez ohledu na své sociální postavení může posouvat své hranice. Předat pouhou slušnost a solidaritu mezi námi. Od chvíle, kdy jsem cenu převzal, se snažíme nepolevit a všechnu tu pozornost a možnosti, které díky tomuto přišly využít maximálně pro podporu a pomoc, která je směřovaná dál. Proto jedeme teď stále na hraně času, únavy a pomoci. Stále je to pro naši rodinu velká pocta, které se nám dostalo od Evropské komise díky nominaci a důvěry v mou práci ze strany týmu lidí z Českého olympijského výboru, který již v minulosti nominoval mou práci k Mezinárodnímu olympijskému výboru, a i tato nominace v roce 2011 byla proměněna. Stále říkám a opakuji, že tato Evropská cena patří nám všem a ukazuje, že dokážeme ukázat i kvalitní práci, která je přínosem pro naši společnost. Záleží mi na tom, abych, než toto vše dojde v zapomnění, dokázal vše vytěžit pro děti, lidi kolem sebe a udělat maximum. Moc díky Vám všem a nenechte se unášet tou negativitou a dobou, kterou musíme vybojovat a být tu pro lidi kolem sebe. Jsem idealista a naivní člověk, ale chci věřit, že dokážeme nemožné, když se nevzdáváme a dáme do toho vše. Držte se Tomáš a jeho Hromová parta.