Dne 29.3.2012 obdržel Tomáš Slavata cenu Mezinárodního Olympijského Výboru (IOC)

Tomáš Slavata obdržel cenu Mezinárodního olympijského výboru (IOC). Tato prestižní cena, která je předávána vždy prostřednictvím jednotlivých národních olympijských výborů, je udílena pravidelně již od roku 1985 a její téma vždy reflektuje současné trendy jak ve společnosti  tak ve sportovním světě. Pro letošní rok byla vypsána na téma “Sport a sociální odpovědnost“. Tomáš ji v této kategorii dostal na základě své aktivní činnosti na svém projektu na podporu dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin a za organizaci mnohých akcí, které mají za cíl integrovat tyto děti do společnosti a vést mladé lidi k vzájemné solidaritě. Významnost této ceny dokládají jména osobností, kterým byla v předešlých letech udělena. Za mnohá velká jména ze světa sportu uveďme například běžkyni a bojovnici za práva žen Teglu Loroupe či hokejistu a zlatého olympionika Jaromíra Jágra.

Projekt na podporu dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných.

Tento projekt je unikátní a cenný, neboť na rozdíl od mnoha jiných projektů zohledňuje reálnou situaci a snaží se řešit aktuální, skutečné otázky. Tomáš Slavata, vzhledem ke své minulosti, nebere ohled na jakékoliv předsudky, které panují o dětech z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin, naopak zná skutečné potřeby dětí a ty se snaží naplňovat. Vychází primárně z toho, že hlavní potřebou těchto dětí nejsou materiální hodnoty, ale kontakt s « reálným světem » a « reálnými lidmi ». Proto hlavní investicí do tohoto projektu nejsou peníze, ale čas a pozornost dospělých.

 

Vzhledem k Tomášově zkušenosti je pro tyto účely využit sport. Projekt se tedy pomocí sportu snaží děti co nejvíce integrovat do společnosti a připravit je na jejich budoucí život v praxi. Jednou z nejvýznamnějších hodnot, kterou se Tomáš dětem snaží vštípit, je solidarita. Je důležité, aby se děti dokázaly navzájem vnímat bez ohledu na sociální postavení. Toto je realizováno například pomocí projektu Albert Triatlon Tour, La Putyka – Inspirace dětem, treninkové kempy a individiuální podpora jedince, kde spolu děti z « běžných » rodin s dětmi ze sociálně slabých rodin či s dětmi s dětských domovů. Děti si zde mohou uvědomit, že vyhrát může každý, bez ohledu na to, zda ho na závod doprovodili rodiče či „tety“ vychovatelky.

Moc Vám všem děkuji za Vaši podporu v tom co dělám. Věřím, že nezklamu důvěru, která mi byla tímto oceněním dána. Tato cena je cenou pro Vás všechny, kteří mne po celou tu dobu podporovali.

Tomáš Slavata 2012


Comments

Napsat komentář